homohuwelijk

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (170) Homohuwelijk

C. Waaldijk

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1987
AA19870644

De heteroseksuele exclusiviteit van het huwelijk na Hoge Raad 19 oktober 1990

C. Waaldijk

In dit artikel dat valt onder de rubriek mensenrechten wordt ingegaan op een viertal rechterlijke uitspraken uit de periode 1988-1990 over het toestaan van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. In het artikel volgt de auteur de rechterlijke wetsinterpretatie en toetsing en gaat in op de rechtsvormende taak ten aanzien van het 'homohuwelijk'.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1991
AA19910047

Gay marriage is about to win

K.H.P. Bovend'Eerdt, R. de Graaff

Het Amerikaanse Hooggerechtshof kan niet langer stilzwijgen over de grondwettelijkheid van een verbod op het homohuwelijk. Begin november 2014 besliste een federal appeals court, in tegenstelling tot andere lagere federale rechters, dat de keuze voor of tegen het homohuwelijk door de statelijke wetgever moet worden gemaakt. Deze verdeeldheid maakt een inhoudelijk oordeel van het Hooggerechtshof noodzakelijk. Gezien de door het Hooggerechtshof gekozen strategie is het ondenkbaar dat de maatschappelijke ontwikkeling alsnog een halt wordt toegeroepen.

Opinie | Redactioneel
januari 2015
AA20150003

Gidsland misguided

Gewetensbezwaarde ambtenaren & homo-huwelijk

G. ter Kuile

De Britse kranten stonden onlangs bol van de gay adoption row. Mochten adoptie-instellingen homo-ouderparen weigeren? Volgens de Equality Act 2006 niet. Een Nederlandse rechtenstudent zal daar misschien van denken: that's so six years ago. En inderdaad, zo lang is adoptie door homoparen in Nederland al mogelijk. En de Nederlandse variant van de Equality Act, de Algemene Wet Gelijke Behandeling, dateert zelfs van 1994, so thirteen years ago. Maar onderscheid maken tussen hetero's en homo's blijft toch ook in Nederland een heet hangijzer. Dat bewees de commotie over het coalitie-akkoord en de gewetensbezwaarde ambtenaren wel. Maar waar gaat dat nu eigenlijk precies over?

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2007
AA20070452

Het Amerikaanse federaal constitutioneel stelsel (Digitaal boek)

Van binnenuit en in Europees perspectief

W.C. Balfoort, A. Bood, J. Griffiths, I.E. Reimert

Post thumbnail Aan de hand van een drietal staatsrechtelijke controverses wordt het Amerikaanse federaal rechtssysteem op inzichtelijke wijze besproken.

9789069168760 - 03-05-2012

Het homohuwelijk onder het EVRM

R.J.B. Schutgens

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 24 juni 2010, Appl. no. 30141/04, ECLI:CE:ECHR:2010:0624JUD003014104 (Schalk & Kopf tegen Oostenrijk). Het EVRM verplicht de verdragsstaten niet tot openstelling ven het huwelijk voor homoparen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2011
AA20110299

juni 1996

Katern 59: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

september 1996

Katern 60: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

september 1997

Katern 64: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

maart 1998

Katern 66: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

maart 1998

Katern 66: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

maart 2000

Katern 74: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond