You have the right to remain silent…


Redactioneel artikel over een destijds ingediend wetsartikel waarin er ten behoeve van de journalist werd voorzien in bronbescherming. In het artikel wordt ingegaan op de werking ervan, keuzemogelijkheid, en het verschil met het verschoningsrecht van bijvoorbeeld advocaten en artsen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. van Veen

Verschijning: juli 1993

Archiefcode: AA19930520

beroepsaansprakelijkheid bescherming geheimhouding verschoningsrecht zwijgplicht zwijgrecht

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Redactioneel