World on Line: aansprakelijkheid ‘issuer’ en syndicaatsleider(s) voor misleidende informatie bij eerste uitgifte van aandelen


Hoge Raad 27 november 2009, nr. 07/11104, ECLI:NL:HR:2009:BH2162, LJN: BH2162 (VEB en Stichting VEB-Actie WOL/World on Line International N.V., ABN AMRO Bank N.V. en Goldman Sachs International)

Effectenrecht/verbintenissenrecht. Prospectusaansprakelijkheid. Volgende onderwerpen komen aan de orde: A. ontvankelijkheid Stichting; cessie en lastgeving; B. collectieve actie als bedoeld in art. 3:305a BW; C. algemene uitgangspunten prospectusaansprakelijkheid bij beursintroductie; D. onjuiste of onvolledige mededelingen in prospectus?; D1. klachten VEB in principaal beroep (a) aandelenbezit bestuursvoorzitster (b) verkoopprijs Kalexer-aandelen (c) bestemming emissieopbrengst (d) conversiekoers (e) lock up-verplichtingen (f) optieregelingen (g) vaststelling mededelingen introductieprijs D2. klachten World Online Banken in incidentele beroepen (h) loopbaanbeschrijving bestuursvoorzitster (i) overname Telitel (j) optieregeling Wyler E. aansprakelijkheid World Online mededelingen buiten prospectus; (k) uitlatingen bestuursvoorzitster over haar aandelenbezit (l) persberichten over allianties met andere bedrijven (m) uitlatingen bestuursvoorzitster over belminuten, abonnees, omzet (n) patroon van optimistische berichtgeving? F. aansprakelijkheid Banken voor mededelingen buiten prospectus; G. misleidend karakter; H. aansprakelijkheid Banken voor koers-manipulatie?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: mei 2010

Archiefcode: AA20100336

Hoge Raad 27-11-2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH2162) zaaknummer: 07/11104

aansprakelijkheid banken ABN AMRO Goldman Sachs koersmanipulatie misleidende informatie World Online

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie