Showing all 5 results

Autonomie en paternalisme in het ondernemingsrecht van Nederland en Delaware

T.A. Keijzer

In deze bijdrage wordt met breed penseel besproken in hoeverre sprake is van een vennootschapsrechtelijk zelfbeschikkingsrecht in Nederland en Delaware. Kunnen actoren hun eigen positie bepalen, of zijn belangrijke keuzes opgelegd door de wetgever? Daartoe worden de wetssystematiek en de verhouding tussen het bestuur en de algemene vergadering geanalyseerd.

Bijzonder nummer | Autonomie
Juli 2017
AA20170610

Bancaire zorgplicht en dwaling bij het aangaan van renteswaps

Annotatie bij HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1499

D. Busch

Hoge Raad 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1499, 18/00875 (ABN AMRO Bank N.V./X c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2020
AA20200070

Boskalis/Fugro: afbraak bescherming, agenderingsrecht, besluitvorming en bevoegdhedenverdeling in beurs-NV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:652 (Boskalis Holding BV/Fugro NV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2018
AA20180822

Het Europees effectiviteitsbeginsel effectief omzeild?

D. Busch

Hoge Raad 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2213 (FortisEffect e.a./Staat der Nederlanden)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2016
AA20160867

World on Line: aansprakelijkheid ‘issuer’ en syndicaatsleider(s) voor misleidende informatie bij eerste uitgifte van aandelen

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 27 november 2009, LJN: BH2162 (VEB en Stichting VEB-Actie WOL tegen World on Line International N.V., ABN AMRO Bank N.V. en Goldman Sachs International) Effectenrecht/verbintenissenrecht. Prospectusaansprakelijkheid. Volgende onderwerpen komen aan de orde: A. ontvankelijkheid Stichting; cessie en lastgeving; B. collectieve actie als bedoeld in art. 3:305a BW; C. algemene uitgangspunten prospectusaansprakelijkheid bij beursintroductie; D. onjuiste of onvolledige mededelingen in prospectus?; D1. klachten VEB in principaal beroep (a) aandelenbezit bestuursvoorzitster (b) verkoopprijs Kalexer-aandelen (c) bestemming emissieopbrengst (d) conversiekoers (e) lock up-verplichtingen (f) optieregelingen (g) vaststelling mededelingen introductieprijs D2. klachten World Online Banken in incidentele beroepen (h) loopbaanbeschrijving bestuursvoorzitster (i) overname Telitel (j) optieregeling Wyler E. aansprakelijkheid World Online mededelingen buiten prospectus; (k) uitlatingen bestuursvoorzitster over haar aandelenbezit (l) persberichten over allianties met andere bedrijven (m) uitlatingen bestuursvoorzitster over belminuten, abonnees, omzet (n) patroon van optimistische berichtgeving? F. aansprakelijkheid Banken voor mededelingen buiten prospectus; G. misleidend karakter; H. aansprakelijkheid Banken voor koers-manipulatie?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2010
AA20100336

Showing all 5 results