Winstneming op huurkooptransacties


Hoge Raad 18 december 1991, nr. 26.674, ECLI:NL:HR:1991:ZC4827, BNB 1992/181

Arrest van de Hoge Raad op het gebied van het begrip goed koopmansgebruik bij huurkooptransacties. De Hoge Raad formuleert de volgende rechtsregel: Uitstel van winstneming op huurkooptransacties kan niet langer als in overeenstemming met goed koopmansgebruik worden beschouwd, nu aan deze transacties in de huidige tijd niet meer zodanig bijzondere risico’s zijn verbonden, dat daardoor een afwijking wordt gerechtvaardigd van het stelsel van winstneming zoals dat gebruikelijk is bij andere wijzen van kredietverlening. Deze wijziging in de jurisprudentie kan niet zonder meer worden doorgevoerd. Uitstel van winstneming is toegestaan voor alle huurkooptransacties die tot 1 januari 1993 worden aangegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: september 1992

Archiefcode: AA19920511

Hoge Raad 18-12-1991 (ECLI:NL:HR:1991:ZC4827) zaaknummer: 26674

financiering goed koopmansgebruik lening minder draagkrachtigen rente risico winstneming

Annotaties en wetgeving Annotatie