Wijze woorden: retorica voor iedereen!


Peitho, het Radboud Kenniscentrum voor Retorica, heeft een flinke subsidie ontvangen van het College van Bestuur van de Nijmeegse universiteit om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van universiteitsbreed retoricaonderwijs. Waarom moet een universiteit zulk onderwijs willen aanbieden? En hoe moet het eruit gaan zien? In deze bijdrage schetsen we het belang en de mogelijkheden van onderwijs in retorica.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.M.C. Breij, K.W.M. van Krieken

Verschijning: maart 2021

Archiefcode: AA20210318

Aristoteles communicatie drogreden framing onderwijs Plato retorica taalgebruik

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Perspectief Tweeluik