Toont alle 9 resultaten

De Grondwet en het eerlijke proces

J.M. Barendrecht

In deze column gaat Barendrecht in op het voornemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om een Staatscommissie een ontwerp te laten maken dat de Grondwet toegankelijker moet maken voor burgers. Barendrecht doet zelf een voorzet door een 'fair trial-artikel' in niet-juridisch jargon te redigeren.

Opinie | Column
Juni 2009
AA20090388

De taal in het rechts- en bestuurlijk verkeer

T.C. Borman

In dit artikel wordt ingegaan op de invoering van het Fries als bestuurstaal en als rechtstaal. Er wordt geschetst hoe de voorgeschiedenis is geweest die tot de wetten heeft geleid die het Fries als bestuurs- en rechtstaal mogelijkhebben gemaakt. Ook wordt er ingegaan op het Nederlands en het Fries als bestuurs- en rechtstaal.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 1996
AA19960028

Geheimtaal van de raadkamer

M.V. Polak

Martijn Polak schotelt ons het taalkundig gebakkelei van de raadkamer voor in deze column.

Opinie | Column
November 2019
AA20190864

Het discours van de rechterlijke afweging

Over de oorsprong en de betekenissen van 'afweging' in de grondrechtenjurisprudentie

J.A. Bomhoff

Post thumbnail Jacco Bomhoff promoveerde op 25 september 2012 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift getiteld Two Discourses of Balancing. The Origins and Meanings of ‘Balancing’ in 1950s and 1960s German and American Constitutional Rights Discourse.  Zijn promotores waren prof.mr. M.V. Polak en prof.mr. J.H. Gerards. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
December 2012
AA20120955

Het Eurlings

E.H. Hondius

Opinie | Column
Januari 2011
AA20110025

Over wetgeving gesproken: ‘words matter!’

H. van Drongelen

Post thumbnail Bij vervaardigen van wetgeving staan vaak procedurele voorschriften rond het wetgevingsproces en de vormgeving ervan centraal. Bij wetgeving staan het verwezenlijken van het overheidsbeleid en de doelstelling(en) ervan steeds meer centraal. Maar wat als het gaat om de kwaliteit van wetgeving, dus de normstelling zelf? Een van de aspecten die daarbij speelt, is het taalgebruik. Uit deze bijdrage blijkt dat juist het taalgebruik in wetgeving en het belang daarvan onvoldoende wordt onderkend.

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2020
AA20200261

Recht en taal

Woord vooraf

K.H.P. Bovend'Eerdt, C.C. de Kluiver, M. Samadi, L.S.A. Trapman

In dit woord vooraf bij het Bijzonder Nummer 'Recht & taal' legt de redactiecommissie uit waarom zij voor dit onderwerp gekozen heeft en welke onderwerpen aan bod zullen komen.

Bijzonder nummer | Recht & taal
Juli 2015
AA20150554

Vijf minuten rechtsfilosofie. Speurtochten langs de gemeenplaatsen van het recht

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Deze column is de eerste in een reeks speurtochten van vijf minuten langs de gemeenplaatsen van het recht, uitgezet door Harm Kloosterhuis & Carel Smith.

Perspectief | Column
September 2019
AA20190711

Wijze woorden: retorica voor iedereen!

B.M.C. Breij, K.W.M. van Krieken

Peitho, het Radboud Kenniscentrum voor Retorica, heeft een flinke subsidie ontvangen van het College van Bestuur van de Nijmeegse universiteit om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van universiteitsbreed retoricaonderwijs. Waarom moet een universiteit zulk onderwijs willen aanbieden? En hoe moet het eruit gaan zien? In deze bijdrage schetsen we het belang en de mogelijkheden van onderwijs in retorica.

Perspectief | Tweeluik
Maart 2021
AA20210318

Toont alle 9 resultaten