Toont alle 6 resultaten

Abductie, onzekere causale verbanden en de ladder van Wittgenstein

H.T.M. Kloosterhuis

Herlezing van 'In de naam van de roos' van Umberto Eco brengt Harm Kloosterhuis ertoe abductio en de drogreden bevestiging van het consequens aan ons voor te leggen.

Opinie | Column
oktober 2017
AA20170809

De Reductio ad Hitlerum en de Wet van Godwin

H.T.M. Kloosterhuis

Deze maand schrijft Harm Kloosterhuis in zijn column 'Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie' over de reductio ad Hitlerum en de Wet van Godwin.

Opinie | Column
februari 2017
AA20170103

Maar dat is niet logisch! Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie

H.T.M. Kloosterhuis

Post thumbnail Voor iedere jurist is het beoordelen van argumentatie dagelijkse kost. Toch levert dat soms moeilijkheden op. Dat is bijvoorbeeld het geval bij denkfouten en drogredenen: argumentaties die aanvaardbaar lijken, maar waarmee bij nadere beschouwing iets mis is. De ontmaskering van de drogredenen in juridische argumentatie is interessant en belangrijk. Het kan gaan om logische fouten, maar ook om valkuilen in de taal die juristen voor elkaar creëren. Bij die valkuilen gaat het erom te laten zien hoe we niet-klaarblijkelijke onzin kunnen analyseren als klaarblijkelijke onzin. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van deze drogredenen in juridische argumentatie.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2016
AA20160673

Met kracht van argumenten

Een inleiding tot het beoordelen van juridische argumentaties

T.E. Rosier, A. Soeteman

Post thumbnail Handboek juridische argumentatie dat instrumenten biedt om argumentaties te ontrafelen en beoordelen. Met opdrachten en uitwerkingen.

9789069168852 - 01-12-2010

Rechtenstudenten en gezagsargumenten horen bij elkaar

L. Hesselink

Juristen die argumenteren, doen vaak een beroep op gezag, ze grijpen naar personen en instanties van naam. De critici van de juristerij vinden dat niet zo best. Zij menen dat echte redeneringen en ware theorieën de plaats moeten innemen van die slaafse gezagsgetrouwheid. Maar wat is eigenlijk een gezagsargument en wat voor rol speelt het precies in het juridisch argumenteren? Moeten de rechtenstudies radicaal worden omgegooid? Op deze vragen past een duidelijk antwoord.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 1993
AA19930629

Wijze woorden: retorica voor iedereen!

B.M.C. Breij, K.W.M. van Krieken

Peitho, het Radboud Kenniscentrum voor Retorica, heeft een flinke subsidie ontvangen van het College van Bestuur van de Nijmeegse universiteit om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van universiteitsbreed retoricaonderwijs. Waarom moet een universiteit zulk onderwijs willen aanbieden? En hoe moet het eruit gaan zien? In deze bijdrage schetsen we het belang en de mogelijkheden van onderwijs in retorica.

Perspectief | Tweeluik
maart 2021
AA20210318

Toont alle 6 resultaten