Wie heeft recht op rechtvaardigheid?

Toekomstige generaties en klimaatrechtvaardigheid


Klimaatrechtvaardigheid dwingt ons na te denken over het subject van rechtvaardig­heid. Mensen overal ter wereld, niet-menselijke dieren, de natuur en toekomstige generaties worden in de discussie over klimaatrechtvaardigheid genoemd als potentiële gerechtigden van rechtvaardigheid. Deze bijdrage richt zich op deze vele mogelijke subjecten van rechtvaardigheid. Ik introduceer een opvatting van rechtvaardigheid die de noodzaak van gelijke participatie van alle betrokkenen in het politieke debat over rechtvaardigheid benadrukt. Vervolgens spits ik mijn onderzoek toe op toekomstige generaties. Deze invalshoek laat duidelijk zien wat de fundamentele uitdaging is van rechtvaardigheid. Ik sluit af met een aantal concrete oplossingen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.M. Henderson

Verschijning: juni 2020

Archiefcode: AA20200558

2 EVRM 8 EVRM klimaatverandering rechtssubjectiviteit rechtvaardigheid toekomstige generaties Urgenda

Metajuridica Rechtsfilosofie

Opinie Opiniërend artikel