Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen


Op 1 januari 2015  treden de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de bijbehorende Aanpassingswet in werking. De wetten herzien het materiële jeugdbeschermingsrecht en beogen een effectieve en efficiënte jeugdbescherming te bevorderen. Na een algemene inleiding en een toelichting op de doelen van de wet zullen per onderwerp de wijzigingen worden beschreven. Daarna wordt de Aanpassingswet besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Kok

Verschijning: januari 2015

Archiefcode: AA20150055

Burgerlijk recht Kinder- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving