Werken met behoud van uitkering in de Participatiewet en in de werknemers­verzekeringen

Een analyse van de rechtsbescherming van de re-integrerende uitkerings­gerechtigde aan de hand van de concepten ‘exit’ en ‘voice’


Dit artikel onderzoekt, aan de hand van een vergelijking tussen enerzijds de werknemers­verzekeringen en anderzijds de Participatiewet, hoe de rechtsbescherming van de uitkerings­gerechtigde die krachtens de Participatiewet arbeid met behoud van uitkering verricht, kan worden verbeterd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Eleveld

Verschijning: februari 2019

Archiefcode: AA20190109

dwangarbeid exit Participatiewet re-integratie uitkeringsgerechtigde voice werknemersverzekering

Sociaal-economisch recht ArbeidsrechtSociaal recht

Verdieping Verdiepend artikel