Welke rechter oordeelt over de wereldwijde CO2-uitstoot van Shell?


Aan de hand van de uitspraak Milieudefensie/Shell van de rechtbank Den Haag van 26 juni 2021 brengt Patroon Legal Design in beeld welke rechter bevoegd is om te oordelen over een grensoverschrijdende onrechtmatige daad.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen