Milieudefensie

Toont alle 4 resultaten

People, planet, panic: duurzaamheid en mensenrechten op gespannen voet in Europese zorgplichtwetgeving

L. Roorda

Post thumbnail Mensenrechten, milieu en klimaat lijken soms parallelle belangen, maar vragen verschillende juridische benaderingen om te beschermen tegen de negatieve gevolgen van internationale bedrijfsactiviteiten. Dit stuk illustreert hoe deze benaderingen en daarmee de onderliggende belangen op gespannen voet kunnen komen te staan, en hoe dat in de voorgestelde EU-richtlijn rond gepaste zorgvuldigheid (CSDDD) kan leiden tot een uitholling van mensenrechten.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2023
AA20230411

Representativiteit van procederende belangenorganisaties in algemeenbelangacties

R.A.J. van Gestel, D. Pistora

Post thumbnail Recent aangenomen moties in de Tweede Kamer illustreren de wens om strengere eisen te stellen aan belangenorganisaties die algemeenbelangacties ex artikel 3:305a BW willen starten. In deze bijdrage onderzoeken wij de aannames waarop de aanscherping van die representativiteitseis zijn gebaseerd en in hoeverre de risico’s die zich voordoen bij massaschadezaken ook hierbij spelen. Vervolgens kijken we in hoeverre soortgelijke risico’s zich voordoen in landen als India en Zuid-Afrika, waar geen representativiteitseis geldt. Onze conclusie luidt dat de aannames die aanleiding vormen voor strengere representativiteitseisen goeddeels ongegrond zijn, omdat de risico’s die daarmee voorkomen zouden moeten worden zich hierbij niet of nauwelijks voordoen. Integendeel, het aanscherpen van de toegang tot de rechter doet waarschijnlijk meer kwaad dan goed.

Bijzonder nummer | Reizen naar Recht
juli 2024
AA20240660

Welke rechter oordeelt over de wereldwijde CO2-uitstoot van Shell?

Patroon Legal Design

Aan de hand van de uitspraak Milieudefensie/Shell van de rechtbank Den Haag van 26 juni 2021 brengt Patroon Legal Design in beeld welke rechter bevoegd is om te oordelen over een grensoverschrijdende onrechtmatige daad.

Recht in Beeld
november 2021
AA20210986

Zij die geboren worden groeten u

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

In 1988 schreef Hans Nieuwenhuis het artikel ‘Zij die geboren worden groeten u’ over de aansprakelijkheid jegens toekomstige generaties. Harm Kloosterhuis & Carel Smith laten in deze aflevering van Vijf Minuten Rechtsfilosofie zien hoe actueel dat artikel nu is.

Perspectief | Column
maart 2021
AA20210307

Toont alle 4 resultaten