Wat hebben de Europese Richtlijnen in ons vennootschapsrecht aangericht?


In deze bijdrage wordt de vraag besproken of de Europese Richtlijnen inzake het vennootschapsrecht afbreuk hebben gedaan aan de systematiek van het Nederlandse vennootschapsrecht. Het antwoord op deze vraag dient naar mijn inzicht te zijn dat de systematiek van het Nederlandse vennootschapsrecht als gevolg van de impuls van de Europese Richtlijnen op een aantal punten verbeterd is. Het Nederlandse vennootschapsrecht heeft in het algemeen een heilzame invloed van de Europese Richtlijnen ondergaan. Hiervan geef ik een aantal voorbeelden in paragraaf 2. Op een beperkt aantal punten lijken de Richtlijnen aan de Nederlandse wetgever oplossingen te hebben opgedrongen die niet goed in het Nederlandse privaat- en vennootschapsrecht passen. Deze gevallen komen aan de orde in paragraaf 3.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. Timmerman

Verschijning: mei 1996

Archiefcode: AA19960309

bevoegdheidsverdeling fusie kapitaalbescherming richtlijn vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Bijzonder nummer Rechtsharmonie - Wetsharmonie