Vrouwen, vrijheid en gelijkheid: de rechtsfilosofische ontdekking van de privésfeer


Rechtsfilosofische bijdrage bij de rode draad ‘Op zoek naar gefeminiseerd recht’ waarbij de auteur beschrijft hoe bestaande rechtsbeginselen en -principes een bijdrage kunnen leveren aan de kritiek op het huidige recht en kunnen zorgen voor meer gelijkheid en vrijheid voor de vrouw in de samenleving.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. Gunning

Verschijning: september 1992

Archiefcode: AA19920455

gelijkheid methode op zoek naar gefeminiseerd recht verschillen vrijheid

Metajuridica Rechtsfilosofie

Overig Rode draad Op zoek naar gefeminiseerd recht