methode

Toont alle 7 resultaten

Er is geen enkel logisch verband tussen waarheid en demonstrabiliteit

Verslag van de lezing van R. Dworkin tijdens het 'Erasmus seminar on legal theory'

M.W. Hesselink

Van 14 tot en met 22 maart 1991 werd in Brussel voor de derde keer het 'Erasmus seminar on legal theory' gehouden. Hoogtepunt van dit seminaar was een lezing van de Amerikaanse rechtsfilosoof R. Dworkin over interpretatie. Dit artikel is een verslag van deze lezing.

Verdieping | Studentartikel
juli 1991
AA19910556

Het belang van statistiek-onderwijs aan juridische studenten

H.O. Kerkmeester

Kerkmeester bespreekt in dit artikel het belang van kennis van statistiek aan rechtenstudenten. Op dit moment worden alleen in Rotterdam statistische vakken onderwezen. Kerkmeester geeft voorbeelden van een aantal toepassingsmogelijkheden van de statistiek in of op het recht. Ook geeft hij aan waarom juristen zelf statistiek geleerd moeten hebben en waarom zij niet kunnen of vertrouwen op de inschakeling van getuigendeskundigen en andere experts of zo nodig terugvallen op hun eigen intuïtie: het gevaar voor dwaling is groot. er een zekere basiskennis van de statistiek beschikken.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 1989
AA19890030

Het juiste verstaan

Over de plaats van de hermeneutiek in een pluriforme rechtswetenschap

M.A. Loth

Is de hermeneutiek hopeloos achterhaald door de empirische en interdisciplinaire bestudering van het recht? Of is zij van blijvende betekenis voor de rechtswetenschap, en zo ja, welke is dan die betekenis? In deze bijdrage wordt betoogd dat de kern van de hermeneutiek – het regulatieve ideaal van het juiste verstaan – zowel van betekenis is voor de interpretatie van teksten, het begrijpen van menselijk gedrag, als voor het morele inzicht in wat de situatie vereist. Daarom blijft dat ideaal van betekenis voor een moderne pluriforme rechtswetenschap, dat zowel doctrinair, comparatief als empirisch onderzoek omvat.

Bijzonder nummer | Recht & taal
juli 2015
AA20150560

Scepsis en reflexiviteit

Over de bijdrage van reflexieve vakken aan de academische vorming van rechtenstudenten

B.M.J. van Klink, U.R.M.Th. de Vries

Post thumbnail

Wat dragen de reflexieve (of metajuridische) vakken precies bij aan de academische vorming van rechtenstudenten? Heel wat, aldus Bart van Klink en Bald de Vries in deze bijdrage.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2016
AA20160893

Tegenspraak in de rechtswetenschap

R.A.J. van Gestel

Post thumbnail

De vraag of tegenspraak binnen de rechtswetenschap voldoende georganiseerd is laat zich moeilijk in algemene zin beantwoorden, alleen al omdat onze discipline heel pluriform is en in toenemende mate internationaal, terwijl tegenspraak verschillende vormen kan aannemen en een toetsingskader voor wat als ‘voldoende’ wordt beschouwd ontbreekt. In deze bijdrage wordt niettemin de stelling betrokken dat juristen bij de beoordeling van hun onderzoek wel erg zwaar leunen op zelfregulering zonder daarbij kritisch te reflecteren op kwaliteitsstandaarden, op methodologische spelregels en op de inrichting van meer expliciete, op hoor en wederhoor gebaseerde, onpartijdige beoordelingsprocedures.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2017
AA20170878

Uitgangspunten van een rechtsvergelijkende theorie: een paradigma voor de lage landen

Th.M. de Boer

In de theorie van de rechtsvergelijking wordt nog heftig gedebatteerd over fundamentele vragen. Wat is rechtsvergelijking, en wat niet? Wat is het doel of nut van rechtsvergelijking? Welke methoden moeten er in rechtsvergelijkend onderzoek worden gehanteerd? Zolang de theoretici niet een zekere mate van overeenstemming over de uitgangspunten hebben bereikt, bevindt de rechtsvergelijking zich nog in een 'pre-paradigmatische fase'. In dit artikel wordt onderzocht hoe ver we gevorderd zijn met de ontwikkeling van een aannemelijke rechtsvergelijkende theorie.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940303

Vrouwen, vrijheid en gelijkheid: de rechtsfilosofische ontdekking van de privésfeer

M.J. Gunning

Rechtsfilosofische bijdrage bij de rode draad 'Op zoek naar gefeminiseerd recht' waarbij de auteur beschrijft hoe bestaande rechtsbeginselen en -principes een bijdrage kunnen leveren aan de kritiek op het huidige recht en kunnen zorgen voor meer gelijkheid en vrijheid voor de vrouw in de samenleving.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
september 1992
AA19920455

Toont alle 7 resultaten