Op zoek naar gefeminiseerd recht

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

De psycho-sociale striptease

J. Knap

Artikel behorende bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ waarbij ingegaan wordt op een eerder artikel behorende bij de rode draad over de civilisering van het recht ten aanzien van seksueel geweld. De auteur pleit voor een grotere betekenis van het civiele recht bij seksuele getinte zaken in de relationele sfeer. De auteur meent dat de gelijkheid van partijen en de mogelijkheid om zowel onderzoek naar de `verdacht´ en het slachtoffer, de eisende partij, te doen een mogelijkheid met zich meebrengt om een beter vonnis te bewerkstelligen waarbij schadevergoeding en genoegdoening het beste tot zijn recht komt.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
juni 1992
AA19920332

Dhr. T.Z.-Sociale Verzekeringsbank

Geen emancipatie maar afhankelijkheid: de rechtspositie van de buitenlandse vrouw in Nederland

S.K. van Walsum

In dit artikel behorende bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ wordt ingegaan op de verandering binnen het huwelijksrecht en de uitwerking daarvan op de vrouw en gezinsleven. In het tweede deel van het artikel wordt ingegaan op de positie van migranten door het veranderende huwelijksrecht en de moderne positie van de vrouw. In het laatste gedeelte van het artikel wordt betoogd hoe met een beroep op internationaal recht de emancipatoire en liberale tendensen door kunnen werken in heet vreemdelingenrecht.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
april 1992
AA19920197

Gefeminiseerd recht in de praktijk van een feministische advocaat

G. van Driem

In dit artikel wordt in vogelvlucht aangegeven over welke rechtsgebieden de praktijk van een feministisch advocaat zich onder meer uitstrekt. Sinds 10 jaar is de auteur werkzaam als feministisch advocaat in Amsterdam. Na 7 jaar werken in de vrouwenbeweging, lag het oprichten van een feministisch advocatenkantoor voor de auteur voor de hand. Van Driem heeft in het begin vooral gewerkt voor groepen die binnen de vrouwenbeweging geadviseerd wilden worden, bijvoorbeeld vrouwen die een stichting of vereniging wilden oprichten ter behartiging van de belangen van vrouwen, advisering van vrouwen die een eigen bedrijfje wilden starten. Omdat Van Driem alleen voor vrouwen werkte, diende zich met name het familierecht aan. Het merendeel van de echtscheidingsprocedures wordt namelijk door vrouwen aanhangig gemaakt. Vrouwen zijn geneigd om eerder te vechten voor zaken die dicht bij hun (verzorgende) gezinstaken liggen.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
maart 1992
AA19920139

Gewaande rechten

Boekbespreking van 'Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche constitutie' van M.J. Gunning

P. van der Grinten, K. Vos

In dit artikel, behorend bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ wordt een proefschrift besproken met als titel `Gewaande rechten´ waarin het denken over vrouwenrechten en de positie van vrouwen door grote denkers, zoals Thomas van Aquino, Locke, Rousseau en Kant aan de orde komt.

Literatuur | Boekbespreking | Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
mei 1992
AA19920299

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen (IVDV)

J.H.J. de Wildt

Bijdrage bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ waarbij het in 1991 in werking getreden `Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen´ (IVDV) besproken. Aan de orde komen de voorgeschiedenis en totstandkoming van het Verdrag, de hoofdzaken van de verdragsinhoud, de goedkeuring van het Verdrag voor het Koninkrijk en de toezicht op de naleving van het Verdrag.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving | Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
mei 1992
AA19920259

Het vermogen van vrouwen

G. Oly

In dit artikel behorende bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ wordt ingegaan op de emancipatie van de vrouw en de verhouding daarbij met arbeid. Vrouwen doen met name onbetaald (huishoudelijk werk). In het artikel wordt ingegaan op welke manier vrouwen zelfstandig worden door arbeid, de waarde van huishoudelijk werk, de gekapitaliseerde huisvrouw en het recht, de verhoudingen tussen inkomen en vermogen en vermogensrecht en discriminatie.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
juni 1992
AA19920326

Het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw

N. Holtrust, I. de Hondt

In dit artikel bij de rode draad 'Op zoek naar gefeminiseerd recht' wordt ingegaan op de in 1992 opkomende beweging en gedachten die opkwamen voor de rechten van de ongeboren vrucht. Deze beweging en gedachten staan haaks op het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en de keuze voor het moederschap en zijn een aantasting van de emancipatie volgens de auteur. De auteur gaat daarbij in op meningen die leven in Nederland en het buitenland ten aanzien van abortus.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
oktober 1992
AA19920576

Naar een geciviliseerd recht tegen sexueel geweld

Een verkenning in het grensgebied tussen strafrecht en civiel recht

H. Verrijn Stuart

In deze bijdrage aan de rode draad 'Op zoek naar gefeminiseerd recht' wordt op het snijvlak van het privaat- en strafrecht beschreven hoe het recht ten aanzien van seksueel geweld geciviliseerd kan worden. Met name wordt ingegaan op 'slachtofferisme', een manier waarop vrouwelijke slachtoffers zich profileren in de samenleving en waarbij zij justitie hebben gevonden in haar onverzadigbaarheid. De auteur beschrijft hoe de (rechts)positie van zedenslachtoffers is, zowel in het strafrecht als het civiel recht.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
februari 1992
AA19920082

Naar een gefeminiseerd sociale zekerheidstelsel?

R. Holmaat

In dit artikel vindt een kritische beschouwing plaats van de Nederlandse sociale zekerheid en van de eisen die de vrouwenbeweging ten aanzien van die sociale zekerheid stelt. De eisen van economische zelfstandigheid van vrouwen en individualisering van de sociale zekerheid blijven binnen de grenzen van het bestaande vertoog over de sociale verzekeringen en zullen voor vrouwen geen werkelijke doorbraak betekenen.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
juli 1992
AA19920399

Verslag van het ronde-tafelgesprek in het kader van de Rode Draad ‘Op zoek naar gefeminiseerd recht’

De ontmoeting

P. van der Grinten, O. van Klinken, D. Pessers

Na een jaar lang alleen vrouwen aan het woord te hebben gelaten, wordt in deze laatste bijdrage van de Rode draad 1992 een verslag van een ronde-tafelgesprek tussen leden van beide seksen gegeven. Geprobeerd is om tot een fundamentele discussie te komen over de rol die het recht kan spelen bij het zoeken naar middelen om tot een grotere sociale rechtvaardigheid te komen.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
december 1992
AA19920769

Vrouwen, vrijheid en gelijkheid: de rechtsfilosofische ontdekking van de privésfeer

M.J. Gunning

Rechtsfilosofische bijdrage bij de rode draad 'Op zoek naar gefeminiseerd recht' waarbij de auteur beschrijft hoe bestaande rechtsbeginselen en -principes een bijdrage kunnen leveren aan de kritiek op het huidige recht en kunnen zorgen voor meer gelijkheid en vrijheid voor de vrouw in de samenleving.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
september 1992
AA19920455

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond