Vrijtekening van beroepsaansprakelijkheid


In dit artikel wordt, in het kader van de Rode draad over beroepsaansprakelijkheid, aandacht besteed aan de per beroepsgroep sterk verschillende mogelijkheden om zich van aansprakelijkheid vrij te tekenen. Er wordt stil gestaan bij de wijze waarop dit onderwerp is geregeld in drie vrije beroepen: de advocaten, die zich als gevolg van interne regels in beperkte mate kunnen vrij-tekenen; de artsen, die volgens de wet hun aansprakelijkheid niet mogen beperken; en de raadgevende ingenieurs, die op dit punt geen bijzondere belemmeringen kennen. Besloten wordt met enkele opmerkingen over wettelijke limitering van aansprakelijkheid als alternatief voor contractuele beperking van aansprakelijkheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.J. de Vries

Verschijning: maart 1995

Archiefcode: AA19950186

beroepsaansprakelijkheid beroepsfout exoneratie verwijtbaarheid vrijtekening wettelijke limitering

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Rode draad Beroepsaansprakelijkheid