Vrij verkeer in de EG en de gezondheid van dieren: laat je niet kisten


Arrest en noot bij een uitspraak van het HvJEG over het vrij verkeer van goederen waarbij het welzijn van dieren (kistkalveren) aan de orde is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: juli 1998

Archiefcode: AA19980709

dierenbescherming interne markt minimumharmonisatie vrij verkeer

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie