Voortbestaan Kinderrechtswinkel Amsterdam door financiële problemen bedreigd


In dit artikel wordt destijds in geldnood verkerende Kinderrechtswinkel Amsterdam besproken en de goede zaken die zij met name op het gebied van het jeugdrecht verricht. In dit artikel wordt de wijze waarom de Kinderrechtswinkel aan financiering tracht te komen beschreven en de initiatieven worden ondersteund.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Florijn, T.B. Trotman

Verschijning: Juli 1990

Archiefcode: AA19900439

jeugdrecht jongeren minderjarige rechtshulp rechtswinkel sociale voorzieningen subsidie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Opiniërend artikel