Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

40 jaar zwarte nummer, 40 jaar sociale rechtshulp

Oude kwesties in een modern jasje

M. Westerveld

Post thumbnail Precies veertig jaar geleden bracht Ars Aequi een nummer uit dat de advocatuur op zijn grondvesten deed schudden. De redactie vroeg zich af of de advocatuur nog wel voldeed aan de eisen van haar tijd. Met name op het gebied van rechtsbijstand liet de advocatuur destijds flinke steken vallen. Buitengewoon hoogleraar Sociale Rechtshulp Mies Westerveld en toenmalig ad hoc-redacteur Pia Sassen kijken in het juninummer beiden terug naar de impact van het zogenoemde ‘zwarte nummer’, de gevolgen en de huidige staat van de rechtshulp. De artikelen worden voorafgegaan door ‘Het grauwe redactioneel’ van de huidige redactie van Ars Aequi.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2010
AA20100387

De balie: in de leemte voorzien?

40 jaar na het zwarte nummer

P.E.M.S. Sassen-Lokin

Post thumbnail Precies veertig jaar geleden bracht Ars Aequi een nummer uit dat de advocatuur op zijn grondvesten deed schudden. De redactie vroeg zich af of de advocatuur nog wel voldeed aan de eisen van haar tijd. Met name op het gebied van rechtsbijstand liet de advocatuur destijds flinke steken vallen. Buitengewoon hoogleraar Sociale Rechtshulp Mies Westerveld en toenmalig ad hoc-redacteur Pia Sassen kijken in het juninummer beiden terug naar de impact van het zogenoemde ‘zwarte nummer’, de gevolgen en de huidige staat van de rechtshulp. De artikelen worden voorafgegaan door ‘Het grauwe redactioneel’ van de huidige redactie van Ars Aequi.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2010
AA201000395

De balie: in de leemte voorzien?

P.E.M.S. Sassen-Lokin

Precies veertig jaar geleden bracht Ars Aequi een nummer uit dat de advocatuur op zijn grondvesten deed schudden. De redactie vroeg zich af of de advocatuur nog wel voldeed aan de eisen van haar tijd. Met name op het gebied van rechtsbijstand liet de advocatuur destijds flinke steken vallen. Buitengewoon hoogleraar Sociale Rechtshulp Mies Westerveld en toenmalig ad hoc-redacteur Pia Sassen kijken in het juninummer beiden terug naar de impact van het zogenoemde ‘zwarte nummer’, de gevolgen en de huidige staat van de rechtshulp. De artikelen worden voorafgegaan door ‘Het grauwe redactioneel’ van de huidige redactie van Ars Aequi.

juni 2010
AA20100395

De rol van grenzen bij opsporing: grenzeloze inzet van opsporingsbevoegdheden?

M.F.H. Hirsch Ballin

Post thumbnail

Strafzaken hebben steeds vaker een grensoverschrijdende dimensie, in het bijzonder wanneer zij betrekking hebben op terroristische misdrijven of cybercrime. De inzet van digitale opsporingsbevoegdheden vanuit het eigen grondgebied zou de opsporing in dergelijke zaken efficiënter kunnen maken. Het territorialiteitsbeginsel staat daaraan echter in de weg. In dit artikel wordt een andere invulling van het territorialiteitsbeginsel bepleit en voorgesteld de bevoegdheid tot extraterritoriale inzet van opsporingsbevoegdheden vanuit het eigen grondgebied te verbinden aan de bevoegdheid strafrechtelijke rechtsmacht uit te oefenen. Op die manier kan de opsporing efficiënter worden en de mensenrechtenbescherming worden verstevigd.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2018
AA20180462

Het grauwe redactioneel

G.J.A. Geertjes, C.J.D. Warren

Dit redactioneel kijkt terug naar het legendarische zwarte nummer van Ars Aequi uit juni 1970. Het dient tevens als introductie voor de bijdragen van Pia E.M.S. Sassen en Mies Westerveld, die beiden een artikel hebben geschreven over de (sociale) rechtshulp van toen en nu.

Opinie | Redactioneel
juni 2010
AA20100381

maart 1989

Katern 30: Strafrecht

D. Paridaens

maart 1990

Katern 34: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, G.R. Rutgers

Kort interview met prof.mr. N.J.H. Huls

W.M.T. Keukens, C.A. Oudshoorn, H. van der Zwan

Op 18 november 2003 gaf de Tweede Kamer haar toestemming voor de herziening van de gefinancierde rechtsbijstand. De uitvoering van deze herziening is nu in volle gang. In heel Nederland zal het bureau van Rechtshulp worden opgeheven. Hiervoor in de plaats treedt het 'Juridisch Loket'. Daarnaast wordt er naar aanleiding van het opheffen van het Bureau Rechtshulp een groot aantal nieuwe sociale advocatenkantoren opgericht. De activiteiten van het Juridisch Loket blijven, anders dan voorheen, beperkt tot informatie en advies. Voor de verdere rechtsbijstand is de advocaat, naar wie in een vroeg stadium verwezen moet worden. Wat waren de motieven voor deze vernieuwing en wat zijn de mogelijke knelpunten in het nieuwe stelsel? Wij praten hierover met professor Nick Huls. Deze rechtssocioloog, verbonden aan de universiteiten van Rotterdam en Leiden, zal in dit interview kritiek leveren op de motivering voor de vernieuwing en zal nader ingaan op de toekomst van het nieuwe stelsel.

Perspectief | Interview
november 2004
AA20040823

Open brief: Reactie op interview met Phon van den Biesen

J.J. Eizenga

In deze open brief gaat de briefschrijver in op een artikel dat eerder gepubliceerd is in Ars Aequi over de sociale advocatuur en de buro's voor rechtshulp.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1993
AA19930030

Reactie: Rechtzoekende particulier gebaat bij nieuwe kantoren sociale advocatuur

E. Bravenboer

De directeur van Rechtshulp Rotterdam geeft zijn mening over het functioneren van de nieuwe rechtshulp kantoren oftewel van de Juridische Loketten.

Opinie | Reactie/nawoord
december 2004
AA20040858

Rechtshulp in economisch perspectief

F. van Tulder

In dit artikel wordt op economische wijze het systeem van de gefinancieerde rechtshulp besproken. Eerst wordt de doelstelling en de huidige regeling van de rechtshulp kort beschreven. Vervolgens wordt de afweging van een rechtzoekende in een eenvoudig model geïllustreerd; hieruit worden enige conclusies over de vraag naar rechtshulp en de huidige rechtshulpregeling getrokken. Vervolgens komt een empirische analyse van de vragers van rechtshulp aan de orde. Daarna wordt bekeken in hoeverre het rechtshulpsysteem en de rol van de aanbieders daarin tot een maatschappelijk gezien optimaal gebruik van rechtshulp leidt. Tenslotte volgt een aantal conclusies.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900692

Sociale rechtshulp: een zorg van de gehele balie

F.A.W. Bannier

In dit artikel wordt ingegaan op de toegang tot gespecialiseerde rechtshulp. De auteur komt tot de conclusie dat er voor de gewone rechtszoekende de hoge tarieven en de lagere middelen die voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen.

Verdieping | Studentartikel
juni 2008
AA20080468

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond