jongeren

Toont alle 5 resultaten

‘Verantwoorde seks: kies bewust’

J.C.W. Gooren

Op 16 februari 2016 promoveerde Juul Gooren aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift Een overheid op drift. De strafrechtelijke beheersing van jongeren. Promotoren waren prof.dr.mr. L.M. Moerings en prof.dr. R. van Swaaningen. In dit artikel vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2016
AA20160473

Gedragsbeïnvloeding op maat. Nieuwe contouren in het jeugdstrafrecht

M.A.H. Kempen

Op 1 februari 2008 traden de Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen en het Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen in werking. De wet, met brede steun in beide Kamers der Staten-Generaal aanvaard, vergroot de mogelijkheden tot het bieden van rechterlijk maatwerk in de benadering van jeugdigen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2008
AA20080375

maart 1989

Katern 30: Sociaal recht

J.W.P.M. van Rooij

Vechten tegen geweld

H. van der Tas, P. de Vries

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de plannen van de overheid om tegen te gaan dat jongeren aan geweld worden blootgesteld. Zo zou er een mediakeuring moeten komen, strengere eisen voor televisie-uitzendingen met geweld en hogere straffen bij overtreding.

Opinie | Redactioneel
juni 1997
AA19970386

Voortbestaan Kinderrechtswinkel Amsterdam door financiële problemen bedreigd

E. Florijn, T.B. Trotman

In dit artikel wordt destijds in geldnood verkerende Kinderrechtswinkel Amsterdam besproken en de goede zaken die zij met name op het gebied van het jeugdrecht verricht. In dit artikel wordt de wijze waarom de Kinderrechtswinkel aan financiering tracht te komen beschreven en de initiatieven worden ondersteund.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 1990
AA19900439

Toont alle 5 resultaten