Vertrouwen is goed, controle is beter? Het Europees aanhoudingsbevel en de transnationale klopjacht op Catalaanse separatisten


Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 31 januari 2023, C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57 (Lluís Puig Gordi e.a.)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.C.F.J.A. de Waele

Verschijning: juni 2023

Archiefcode: AA20230467

Hof van Justitie Europese Unie 31-01-2023 (ECLI:EU:C:2023:57) zaaknummer: C-158/21

267 VWEU België Catalaanse onafhankelijkheid EAB eerlijk proces Europees aanhoudingsbevel Lluís Puig Gordi Spanje Tribunal Constitucional

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrechtInternationaal en Europees strafrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie