Toont alle 4 resultaten

De invoering van een algemene bepaling of preambule bij de Nederlandse Grondwet in rechtsvergelijkend perspectief

J. Goossens, M.P. Kuijvenhoven

Op 5 april 2022 heeft de Tweede Kamer in tweede lezing het voorstel aangenomen tot toevoeging van een ongenummerde, algemene bepaling bij de Nederlandse Grondwet, namelijk ‘De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.’ Deze bijdrage bevat een tekstuele rechtsvergelijking van de drie kernbeginselen in deze inleidende bepaling (democratie, rechtsstaat en grondrechten) met de preambules en het corpus van de 192 andere, geldende nationale grondwetten.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
mei 2022
AA20220412

Selectieve belastingmaatregelen

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:981, gevoegde zaken C-20/15 P (Commissie/World Duty Free Group (voordien Autogrill España SA)) en C-21/15 P (Commissie/Banco Santander SA en Santusa Holding SL)
Vernietiging van de arresten van het Gerecht EU van 7 november 2014, T-219/10 en T-399/11

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170539

Spanje en 1992

C. van Gent

Voor Spanje zal 1992 een zeer bijzonder jaar worden: het is het jaar van de Olympische Spelen in Barcelona, van de wereldtentoonstelling in Sevilla, van Madrid als Culturele Hoofdstad van Europa en van de vijfhonderdste verjaardag van de ontdekking van Amerika door Columbus. Bovendien is het einde van het jaar tevens het einde van de belangrijkste EG-overgangsmaatregelen en zal het ook voor Spanje het begin van de Europese interne markt zijn.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890471

Vertrouwen is goed, controle is beter? Het Europees aanhoudingsbevel en de transnationale klopjacht op Catalaanse separatisten

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 31 januari 2023, C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57 (Lluís Puig Gordi e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2023
AA20230467

Toont alle 4 resultaten