Toont alle 6 resultaten

Ars longa vita brevis: Marcel Storme 1930-2018, deel I

E.H. Hondius

In dit eerste deel van een tweedelig in memoriam over de Belgische jurist Marcel Storme schrijft Ewoud Hondius over de Frans-Nederlandse taalstrijd en de oprichting van het Tijdschrift voor Privaatrecht.

Opinie | Column
April 2019
AA20190276

De hervorming van het Belgische goederenrecht

E.F. Verheul

Post thumbnail Modern, flexibel en functioneel. Het zijn geen kwalificaties die het goederenrecht doorgaans ten deel vallen. Toch zijn het de doelen die met de hervorming van het Belgische goederenrecht worden nagestreefd. Deze bijdrage belicht een aantal onderwerpen van de Belgische hervorming die vanuit een Nederlands perspectief in het oog springen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2021
AA20210034

De vervolging van IS-vrouwen: een rechtsvergelijkend perspectief

M. Cupido

Post thumbnail

Dit artikel evalueert de vervolging en berechting van IS-vrouwen in Nederland. Op basis van een rechtsvergelijkende analyse wordt gereflecteerd op de interpretatie en toepassing van artikel 140a Sr inzake deelneming aan een terroristische organisatie en artikel 96 lid 2 Sr inzake voorbereiding van terroristische misdrijven in zaken tegen Nederlandse IS-vrouwen. Gezien het feit dat IS-vrouwen in het buitenland ook zijn veroordeeld voor internationale misdrijven wordt tevens de vraag gesteld of Nederlandse IS-vrouwen ook voor dergelijke misdrijven kunnen worden vervolgd.

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2021
AA20210240

EU-richtlijnen, implementatie­verplichtingen en de inbreukprocedure

De versnelde sanctiemogelijkheid verduidelijkt

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 8 juli 2019, zaak C-543/17, ECLI:EU:C:2019:573 (Commissie/België)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2019
AA20191011

NederVlaming

A. Verbeke

In deze column wordt op een amusante wijze verhaald over de Nederlanders die om verschillende redenen uitwijken naar België.

Opinie | Column
September 2003
AA20030610

Nood breekt wet?

Over de onbedoelde en ongewenste gevolgen van een noodtoestand bij dreiging

S.C. Douglas, B.A. de Graaf, H.R.B.M. Kummeling, M. Noordegraaf, M.J.W.A. Schiffelers, N.M. Terpstra

Post thumbnail

In geval van dreiging is het verleidelijk om de noodtoestand af te kondigen. Ofschoon de noodtoestand een juridische grondslag kent, is de uitwerking en doorwerking ervan niet op voorhand duidelijk. De auteurs laten zien dat de betekenis van noodmaatregelen van land tot land verschilt, en dat de noodtoestand vooral door politiek-bestuurlijke actie wordt gevormd. De maatschappelijke effecten zijn bovendien lastig te beheersen. Politieke bestuurders kunnen verstrikt raken.

Bijzonder nummer | Crisis!
Juli 2021
AA20210704

Toont alle 6 resultaten