Toont alle 6 resultaten

Criminele organisaties

H.K. ter Brake

Kort opiniërend artikel over de criminele organisatie in het algemeen en de organisatie die zich met drugshandel bezighoudt in het bijzonder.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1994
AA19940732

De racistische criminele organisatie

Y. Buruma

Hoge Raad 30 september 1997, nr. 106.412, ECLI:NL:HR:1997:ZD7801 In deze noot bij dit arrest over een racistische politieke partij doet prof. mr. Y. Buruma uit de doeken welke functie art. 140 Sr heeft.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1998
AA19980113

Diefstal en groepsaansprakelijkheid

W.H. van Boom

Hoge Raad 2 oktober 2015, nr. 14/01909, ECLI:NL:HR:2015:2914, AV&S 2016, p. 49, NJ 2016/194 Criminele organisatie en artikel 6:166 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2016
AA20160447

september 2000

Katern 76: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Kiezen of delen

J. van Hees, I. Laurijssens

Het Hof te Amsterdam heeft in de zaak Etienne U een vrijspraak gedaan, maar niet geheel zonder voorbehoud aldus auteurs. Enkele zinsneden van het hof zijn volgens auteurs niet gepast bij een vrijspraak en hebben enkel een stigmatiserende werking op de verdachte.

Opinie | Redactioneel
juli 1999
AA19990514

Verboden rechtspersonen: een reactie en naschrift

S.C.H. Koning, J.H.B. van der Meer

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over verboden rechtspersonen. De auteur onderscheidt enige juridische onjuistheden en doet enige aanbevelingen ten aanzien van het leerstuk van het verboden verklaren van rechtspersonen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1989
AA19890565

Toont alle 6 resultaten