Verantwoordelijke vennootschappen en anderszins activistische aandeelhouders


Een groep aandeelhouders van Shell zet zijn vennootschapsrechtelijke rechten in om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het tegengaan van klimaatverandering. In deze bijdrage worden de juridische en morele grenzen hiervan verkend.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen