Toont alle 4 resultaten

De aandeelhoudersvergadering van de beursvennootschap: een orgaan met complexiteiten

A.F. Verdam

Post thumbnail Deze bijdrage belicht een aantal complexe aspecten van de algemene vergadering van aandeelhouders van de beursvennootschap, zoals de identificatie van aandeelhouders, ‘empty voting’, de korte doorlooptijd van aandeelhouders, de onderling verschillende belangen van aandeelhouders. Daarnaast komt de vraag aan bod of de Wet bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders zal leiden tot een volwaardiger rol van de algemene vergadering van aandeelhouders in het systeem van ‘checks and balances’ in de vennootschap.

Opinie | Amuse
februari 2020
AA20200126

De beurs-NV van nul tot nu van VOC tot hedge fonds

J.M. de Jongh

Post thumbnail

Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders zijn van alle tijden. Zij doen zich niet alleen voor bij wanbeleid maar ook bij belangenconflicten. Matthijs de Jongh schreef een ontwikkelingsgeschiedenis van de kapitaalvennootschap aan de hand van de ingewikkelde verhouding tussen aandeelhouders en de vennootschap. In deze bijdrage belicht hij enkele hoofdlijnen uit zijn boek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2014
AA20140777

De Wet evenwichtiger man-vrouw­verhouding in de top van het bedrijfsleven

N. ten Kate

Op 1 januari 2022 is de Wet evenwichtiger man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven in werking getreden. De wet voert een ingroeiquotum in voor raden van commissarissen van beursvennootschappen. Daarnaast voorziet de wet in een verplichting voor grote naamloze en besloten vennootschappen om streefcijfers op te stellen voor het bestuur, de RvC en de subtop en daarover jaarlijks te rapporteren aan de Sociaal-Economische Raad. In dit artikel wordt ingegaan op de voorgeschiedenis en de aanleiding van de wet, het ingroeiquotum, de streefcijfers en de horizonbepaling.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2022
AA20220149

Verantwoordelijke vennootschappen en anderszins activistische aandeelhouders

O. Oost

Post thumbnail Een groep aandeelhouders van Shell zet zijn vennootschapsrechtelijke rechten in om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het tegengaan van klimaatverandering. In deze bijdrage worden de juridische en morele grenzen hiervan verkend.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2019
AA20190038

Toont alle 4 resultaten