Van botsende rechtshulpverzoeken, overlevering, uitlevering en doorlevering. Rechtsvraag (316) Internationaal Strafrecht


Naar aanleiding van een internationaal strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarna de lezers worden opgeroepen tot het insturen van hun antwoord.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.A.M. Strijards

Verschijning: september 2004

Archiefcode: AA20040695

casusvraag uitlevering

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees strafrechtStrafrecht en criminologie

Perspectief Rechtsvraag