Valt een internationale organisatie onder het EG-mededingingsrecht?


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 19 januari 1994, ECLI:EU:C:1994:7, zaak C-364/92 (SAT Fluggesellschaft en Eurocontrol)

In deze uitspraak van HvJ EG wordt ingegaan op ondernemingsbegrip uit het Europese Gemeenschapsverdrag. Het HvJ EG formuleert daarbij de volgende rechtsregel: De artikelen 86 en 90 EEG moeten aldus worden uitgelegd, dat een internationale organisatie zoals Eurocontrol geen onderneming in de zin van deze artikelen is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: Juni 1994

Archiefcode: AA19940450

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 19-01-1994 (ECLI:EU:C:1994:7) zaaknummer: C-364/92

concurrentie interne markt machtspositie monopolie vrij verkeer van kapitaal

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen