Toont alle 8 resultaten

‘O Sint Servatius, beschermer van Maastricht, bewaar in dit gewest het heil door u gesticht…’

H.J. van Harten, J.H. Jans

Rechtbank Maastricht 19 mei 2006, nr. WB 03 / 451 BESLU, ECLI:NL:RBMAA:2006:AX, LJN: AX3105 (Woningstichting Sint Servatius/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) In deze noot wordt helder besproken welke stappen een nationale rechter moet nemen om te beoordelen of een ministeriële beschikking al dan niet in strijd is met EG-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2006
AA20060655

december 1988

Katern 29: Europees recht

- UL Europa Instituut

september 2000

Katern 76: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

september 2002

Katern 84: Europees recht

- UL Europa Instituut

december 2005

Katern 97: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 2006

Katern 99: Europees recht

- UL Europa Instituut

Overheid en markt: golden shares en andere instrumenten

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 8 juli 2010, ECLI:EU:C:2010:412, zaak C 171/08 (European Commission/Portuguese Republic) Betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 226 EG ingesteld door de Europese Commissie betreffende preferente aandelen ('golden shares') van Portugese Staat in Portugal Telecom SGPS SA.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2011
AA20110045

Valt een internationale organisatie onder het EG-mededingingsrecht?

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 19 januari 1994, ECLI:EU:C:1994:7, zaak C-364/92 (SAT Fluggesellschaft en Eurocontrol) In deze uitspraak van HvJ EG wordt ingegaan op ondernemingsbegrip uit het Europese Gemeenschapsverdrag. Het HvJ EG formuleert daarbij de volgende rechtsregel: De artikelen 86 en 90 EEG moeten aldus worden uitgelegd, dat een internationale organisatie zoals Eurocontrol geen onderneming in de zin van deze artikelen is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1994
AA19940450

Toont alle 8 resultaten