Adoptie gaat met zijn tijd mee

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Onder de titel Adoptie gaat met zijn tijd mee wordt in deze bijdrage de toepassing van de Nederlandse adoptieregels aan de hand van een viertal praktijkgevallen onderzocht die internationale aspecten vertonen. Vera Kidjan geeft aan wanneer, waarom en hoe de adoptieregels sinds de invoering van de adoptie in Nederland in 1956 werden gewijzigd. Vooral de erkenningsregels en het overgangsrecht dat in verband met de wijziging van adoptieregels in acht moet worden genomen leiden tot hinkende rechtsverhoudingen, die de auteur als onbevredigend ervaart. Zij verduidelijkt haar standpunt aan de hand van procedures waar zij zelf als advocate is opgetreden en bespreekt de uitkomsten hiervan. De discussie met betrekking tot de kwalificatie van het Islamitische instituut kafala, een buitenlandse adoptie ten aanzien waarvan in Nederland geen vervolgprocedure werd gevoerd, de overgang van een zwakke naar een sterke adoptie en de gevolgen van niet-erkenning van een adoptie voor de naamgeving van het kind passeren de revue. De auteur voorziet deze vier aspecten van kritische opmerkingen.