Cassatie in familiezaken

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Procesrechtelijke aspecten van het familierecht zijn vaak een wat onderbelicht onderwerp, terwijl uit de bijdrage van Katrien van Stratum blijkt dat een goede kennis van het procesrecht veel impact kan hebben op de uitkomst. Juist omdat dit geen dagelijkse kost is, wordt ingegaan op de praktische vraag op welke punten de advocaat direct invloed heeft, niet alleen in eerste aanleg, maar juist ook in hoger beroep. Een cassatiezaak moet, om succes te kunnen hebben bij de Hoge Raad, aan strikte eisen voldoen, waar het procederen in eerste en tweede aanleg essentieel voor is. De uitkomst van ons materiële familierecht wordt dus in grote mate bepaald door het procesrecht; niet bepaald een nieuwe observatie, maar wel een die van belang is. Het gaat daarbij om precisie en nauwkeurigheid, om een goed inzicht in de procesrechtelijke regels en hun invloed op het verdere verloop van een zaak op weg naar de Hoge Raad. Als er op lager niveau punten blijven liggen, zijn die vaak niet meer te herstellen in de procedure voor de Hoge Raad. Het procesrecht is uitgerust met een aantal instrumenten om de mogelijkheden om optimaal te procederen te vergroten. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om bij een inschatting van de kansen en het ontwikkelen van een processtrategie te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de grondslag van de vordering in hoger beroep te wijzigen of te vermeerderen. Om met succes cassatiemiddelen voor te kunnen leggen aan de Hoge Raad, moet de fundering daarvoor gelegd zijn door de advocaat in feitelijke instantie.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): K. van Stratum

Archiefcode: UCERF2016085

cassatie procesrecht processtrategie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht