Tweehonderd jaar rechterlijke toetsing


In deze bijdrage aan de Rode draad over constitutionele toetsing wordt ingegaan op het toetsingsrecht van de Amerikaanse rechter. In het artikel wordt uitgebreid ingegaan op de bevoegdheid, historie en werking van het toetsingsrecht door de Amerikaanse rechter.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Heringa

Verschijning: april 2003

Archiefcode: AA20030257

bevoegdheid Marbury v. Madison scheiding der machten toetsing trias politica

Metajuridica RechtsvergelijkingStaats- en bestuursrecht

Overig Rode draad Constitutionele toetsing