consument

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

Als consument je recht halen bij een geschillencommissie: goed(koop), maar kan beter

C.M.D.S. Pavillon

Post thumbnail Heeft een consument een geschil met een bij De Geschillencommissie aangesloten ondernemer, dan ligt de gang naar die commissie, gezien de kosten, onzekerheid en ingewikkeldheid van een gerechtelijke procedure, al snel voor de hand. Toch kleven er ook nadelen aan deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Aan de hand van drie uit het leven gegrepen casus wordt besproken op welke punten die geschillenbeslechting kan worden verbeterd en waarom cruciaal is dat de overheid in De Geschillencommissie blijft investeren.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
februari 2020
AA20200199

Assoud-Nationale Sporttotalisator; vervolg

J. Hijma

Gerechtshof Amsterdam 7 mei 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AB9829, nr. 1272/97 Vervolg van Hoge Raad 19 september 1997, NJ 1998, 6 (Assoud/Nationale Sporttotalisator) Vervolg op het arrest geannoteerd in een eerder nummer van Ars Aequi over de vraag wat als kernbedingen in de zin van art. 6:231 sub a BW hebben te gelden. Dit arrest geeft de uitkomst na verwijzing door de Hoge Raad.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1998
AA19980788

David en Goliath in cyberspace: de kruistocht van Max Schrems en het Europees bevoegdheidsrecht

None of your business: een studentenuitwisseling met grote gevolgen

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 25 januari 2018, C-498/16, ECLI:​EU:​C:​2018:​37 (Schrems/Facebook Ireland Ltd.) Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2018
AA20181028

De eigendom voorbij: uitdagingen vanuit een btw-perspectief

M.L. Schippers

Post thumbnail

De deeleconomie brengt uitdagingen met zich voor het heffen van btw. De auteur illustreert dat in deze bijdrage aan de hand van drie vragen. Hoe wordt de verkoop van een boek van een particulier aan een ondernemer of andere particulier in de btw-heffing betrokken? Maakt het daarbij uit of het gaat om een gedrukt boek op papier, een boek op een andere fysieke drager of een e-book? Wat is de invloed op de btw-behandeling van deze verkoop indien wordt betaald met cryptovaluta in plaats van traditionele valuta? 
 

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
juli 2018
AA20180644

De partijongelijkheid en de consequenties daarvan in een civiele procedure

J.M. van Dunné

In dit artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van de rechtshulp in civiele zaken door advocaten waarbij de constante scholing van advocaten, ongelijkheid van procespartijen, bescherming van de zwakkere partij aan de orde komt. Ook wordt er ingegaan op de taak van de Hoge Raad en het openbaar ministerie bij de bescherming van de zwakkere partij en het nut van class actions en de action civile bij de rechtsbescherming voor de zwakkeren in de samenleving.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050545

Handhaving van informatieplichten in het verbintenissenrecht

W.H. van Boom

Hoge Raad 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1677 (Arvato I) en Hoge Raad 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:861 (Arvato II)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2023
AA20230282

Het recht op de fles

J.A. van de Hel

In dit artikel wordt de vraag aan de orde gesteld in hoeverre bij de verkoop van een fles (met statiegeld) deze fles eigendom blijft van de fabrikant. Betoogt wordt dat de consument er te goeder trouw van uit mag gaan dat deze naast de inhoud van de fles ook eigenaar wordt van de fles zelf. Vegl: Gerechtshof 's Gravenhage, NJ 1988, 247.

Opinie | Redactioneel
maart 2006
AA20060157

Het toepassingsbereik van de algemenevoorwaardenregeling

Over diensten en de reflexwerking van de grijze en zwarte lijst

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:835, RvdW 2023/612 en Hoge Raad 8 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1197, NJ 2023/333

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2024
AA20240049

Hoe transparant is het transparantievereiste?

D. Busch

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 20 april 2023, C-263/22, ECLI:EU:C:2023:311 (Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida/LP)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2024
AA20240442

juni 1991

Katern 39: Consumentenrecht

E.H. Hondius

december 1995

Katern 57: Consumentenrecht

E.H. Hondius

december 1997

Katern 65: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond