‘Though this be madness, yet there is method in ‘t’.

De codificatie van het internationaal privaatrecht in Boek 10 Burgerlijk Wetboek


In deze bijdrage onderzoekt Martijn Polak wat de codificatie van het internationaal privaatrecht in Boek 10 Burgerlijk Wetboek wel en niet inhoudt. Na een korte beschrijving van de geschiedenis van de codificatie van het ipr bespreekt hij de totstandkoming, systematiek en inhoud van Boek 10, de verhouding daarvan tot de deelcodificaties van het ipr die tussen 1981 en 2008 tot stand zijn gebracht en de onderdelen van het ipr die niet in Boek 10 te vinden zullen zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.V. Polak

Verschijning: april 2011

Archiefcode: AA20110274

Boek 10 BW codificatie IPR

Burgerlijk recht

Verdieping Verdiepend artikel