Theo Raaijmakers geannoteerd (Digitaal boek)

Verspreide geschriften van Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers, ieder voorzien van een reflectie van de hand van een van zijn academische verwanten


Meer dan 40 jaar zijn met grote regelmaat beschouwingen van Prof. mr. M.J.C.G. (Theo) Raaijmakers verschenen op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht. Zowel als boeken, oraties, bijdragen in juridische tijdschriften, preadviezen, en feest- en vriendenbundels, als ook meer dan 30 jaar in de vorm van annotaties in Ars Aequi.
Zijn geschriften getuigen van een diepgaande kennis en doorwrochte, vaak vernieuwende visie op deze rechtsgebieden en hun onderlinge samenhang, waarin ook zijn brede ervaring binnen het internationale bedrijfsleven sterk tot uitdrukking komt.
Onlangs heeft Theo Raaijmakers zijn laatste annotatie in Ars Aequi geschreven. Ter gelegenheid daarvan is in deze bundel een aantal eerder verschenen bijdragen van Theo Raaijmakers opgenomen, steeds voorzien van een korte reflectie van de hand van één van zijn promoti, naaste collegae of andere met hem verbonden vakgenoten.
De hierin opgenomen bijdragen zullen – hoewel van eerdere datum – de juridische lezer bepaald kennis en inzicht in de desbetreffende materie verschaffen.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): G.T.M.J. Raaijmakers, A.F. Verdam (red.)

1e druk 2021

Verschijningsdatum: 05-10-2021

ISBN: 9789493199224

Pagina's: 660

effectenrecht ondernemingsrecht vennootschapsrecht

Burgerlijk recht OndernemingsrechtVennootschaps- en effectenrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.