Showing all 11 results

‘De dag dat je mij hoort zeggen dat ik het niet meer leuk vind, is mijn laatste’. Interview met rechter Willems

T. Kodrzycki, A. Ringnalda

We spreken met rechter Huub Willems, voorzitter van de Ondernemingskamer. Deze sectie van het Hof van Amsterdam houdt zich bezig met (beleids)conflicten binnen ondernemingen. In zijn werkkamer aan de Prinsengracht, pal tegenover het Hof, spreken we over de rol en werkwijze van deze machtige Ondernemingskamer. Maar ook het leven, de carrire en ideen van deze drukbezette naast sectievoorzitter is hij ook onder andere betrokken bij vele juridische verenigingen, tijdschriften en opleidingen en flamboyante rechter komen ter sprake. Over rechtsontwikkelingshulp, Amerikanen, de verschoolsing van het recht en het belang van strafrecht.

Verdieping | Interview
Juli 2006
AA20060503

‘Het recht is intellectueel buiten­gewoon interessant, maar het gaat om de functie die het vervult in de samenleving’

Interview met prof.mr. P. van Schilfgaarde

M. Neekilappillai, E.F. Verheul

Peter van Schilfgaarde is emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. In 1969 verdedigde hij in Leiden zijn proefschrift over toerekening van rechtshandelingen. Een jaar later werd hij hoogleraar Handelsrecht in Groningen en in 1989 werd hij in Utrecht benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht. Het professoraat in Utrecht combineerde hij met de advocatuur in Den Haag en Amsterdam. Daarnaast was hij contacthoogleraar en annotator bij Ars Aequi van 1979 tot 1988 en sedertdien annotator bij de NJ. Bovendien geniet hij onder studenten grote bekendheid vanwege zijn gele ondernemingsrechtelijke handboek Van de BV en de NV. Genoeg redenen voor de redactie om prof.mr. Van Schilfgaarde te interviewen.

Perspectief | Interview
Februari 2014
AA20140146

Autonomie en paternalisme in het ondernemingsrecht van Nederland en Delaware

T.A. Keijzer

In deze bijdrage wordt met breed penseel besproken in hoeverre sprake is van een vennootschapsrechtelijk zelfbeschikkingsrecht in Nederland en Delaware. Kunnen actoren hun eigen positie bepalen, of zijn belangrijke keuzes opgelegd door de wetgever? Daartoe worden de wetssystematiek en de verhouding tussen het bestuur en de algemene vergadering geanalyseerd.

Bijzonder nummer | Autonomie
Juli 2017
AA20170610

De feminile pozie van het ondernemingsrecht

H. Willems

Aan de hand van de beschrijving van de tasjesoorlog-rechtszaak (Louis Vuitton - Gucci) wordt beschreven dat casus van een arrest vaak potisch is, maar dat deze achtergrond dikwijls niet naar voren komt.

Opinie | Amuse
September 2007
AA20070631

De toekomst van het ondernemingsrecht: back to basics

M.J.G.C. Raaijmakers

een uiteenzetting hoe het huidige ondernemingsrecht zich verhoudt tot de sterk veranderende dagelijkse praktijk, met bijvoorbeeld private equity en hedge funds.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2006
AA20060792

Het menu van rechtsvormen in het (buitenlandse) ondernemingsrecht

I.S. Wuisman

Ondernemerschap staat hoog op de agenda van Nederland. Succesverhalen binnen de ondernemerswereld worden volop belicht. Daarnaast is er ook aandacht voor de voornaamste factoren die van belang zijn voor succesvol ondernemerschap. Faciliterende wet- en regelgeving behoort daartoe. Op welke wijze kan het juridische kader worden verbeterd zodat het meer ondersteunend is? Een discussie over het ondernemingsrecht en de rechtsvormen die het biedt, mag niet ontbreken. In het buitenland is het menu aan rechtsvormen inmiddels behoorlijk uitgebreid. Dient Nederland deze ontwikkeling te volgen?

Opinie | Amuse
November 2016
AA20160806

Jurisprudentie Ondernemingsrecht 1897-2018

M.J.G.C. Raaijmakers

Jurisprudentie Ondernemingsrecht bevat de belangrijkste uitspraken met annotaties van 1897 tot en met 2018 op het gebied van: vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht.

9789492766311 - 29-8-2018

Jurisprudentie Privaatrecht 1957-2013

Een selectie privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties, die van 1957-2013 in Ars Aequi zijn verschenen. Alle uitspraken zijn speciaal ten behoeve van het onderwijs door hoogleraren voorzien van een uitgebreide annotatie.

9789069166148 - 6-1-2014

Ondernemings- en effectenrecht 2020

Ars Aequi Libri

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 20 januari 2020.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

9789492766946 - 9-3-2020

Rechtspersonen en mensenrechten, bien étonnés de se trouver ensemble? De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht

A.J.P. Schild

Alexander Schild promoveerde op 6 november 2012 aan de Universiteit Leiden, met het proefschrift De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2013
AA20130510

Se vogliamo che tutto rimanga com’è…

Over de ontwikkeling van het ondernemingsrecht

T.A. Keijzer

Wat hebben het leven van een Siciliaanse prins en de ontwikkeling van het ondernemingsrecht met elkaar gemeen? In deze beschouwing wordt, na een korte literaire inleiding, besproken hoe fasen in het ondernemingsrecht elkaar afwisselen, en wat de gevolgen daarvan zijn voor de inrichting van de wet.

Opinie | Amuse
December 2019
AA20190934

Showing all 11 results