The proof of the pudding is in the eating

Boekbespreking van 'Het fait accompli in het vermogensrecht' van mr. B.W.M. Nieskens-Isphording


In dit artikel wordt het proefschrift van Nieskens-Isphording besproken. In het proefschrift staat het ontstaan en de gebondenheid aan verbintenissen centraal. In het artikel wordt eerst ingegaan op het systeem van ontstaansbronnen van verbintenis waarbij ook de vertrouwensleer aan de orde komt. Nieskens-Isphording wijst het vertrouwen als ontstaansbron als van verbintenis af en wijst erop dat het eigendomsrecht het wezen van het privaatrecht is. Alle eigendomsverschuivingen komen tot stand door verrijking en verarming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Florijn

Verschijning: december 1991

Archiefcode: AA19911144

eigendomsrecht fait accompli overeenkomst proefschrift verarming verbintenis verrijking vertrouwen

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Boekbespreking