The European Central Bank – institutional aspects


Vanuit een juridisch gezichtspunt worden in dit proefschrift de doelstellingen en taken van de ECB behandeld, alsmede de instrumenten waarmee zij vorm kan geven aan haar opdracht. Hierbij ligt de nadruk op de inbedding van de ECB, en van de nationale centrale banken die samen met haar het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) zullen vormen, in het rechtssysteem van de Europese Gemeenschap. Behoudens de vraag in hoeverre het acquis communautaire de werkwijze van het ESCB zal beïnvloeden, staat de vraag naar de invloed van de splitsing tussen de deelnemers aan de monetaire unie (ins) en de lidstaten die er (voorlopig) buiten blijven (outs), centraal.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Smits

Verschijning: juni 1997

Archiefcode: AA19970469

bankwezen economische unie Europese integratie financieel systeem interne markt monetaire unie

Internationaal Europees en buitenlands recht

Literatuur Proefschriftbijdrage