Tegen beter weten in


In dit redactionele artikel komt de weerstand tegen het Nieuw Burgerlijk Wetboek aan de orde. Nu de invoering niet meer tegen lijkt te houden, betogen J.M. van Dunné, prof.mr. E.A.A. Luijten en prof.mr. P.A. Stein in hun rapport ‘Kosten en tekortkomingen van het nieuw BW’ dat de invoering van het NBW tot buitensporig hoge kosten zal leiden. De redactie en E. Meijers bedienen hen van repliek.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Florijn, K. Vos

Verschijning: december 1989

Archiefcode: AA19890972

aanpassing bijscholing contract financiële gevolgen invoering Nieuw BW

Burgerlijk recht

Opinie Redactioneel