aanpassing

Toont alle 6 resultaten

Aanpassing van de Boeken 1 en 2 BW aan het nieuwe vermogensrecht

B.C. de Die

In dit artikel wordt de aanpassing van de al eerder ingevoerde boeken 1 en 2 van het NBW besproken naar aanleiding van de invoering van de boeken 3, 5 en 6 (vermogensrecht). De boeken 1 en 2 van NBW waren al eerder gereed en ingevoerd en behoeven op de een aantal punten wijziging. Eerst wordt van boek 1 het huwelijksvermogensrecht besproken en vervolgens van boek 2 de algemene bepalingen rondom rechtspersonen. Daarbij worden vele artikelen apart besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1990
AA19900956

december 1996

Katern 61: Huurrecht

F.T. Oldenhuis, H.J. Rossel

december 1999

Katern 73: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

maart 2004

Katern 90: Telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk

Naar een ‘slagvaardiger’ bestuursrecht met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht?

T. Barkhuysen, M. Claessens

Post thumbnail Het voorstel inzake de Wet aanpassing bestuursprocesrecht beoogt met maatregelen als het relativiteitsvereiste en incidenteel hoger beroep een ‘slagvaardiger’ bestuursprocesrecht te creëren. De taak van de bestuursrechter tot handhaving van het objectieve recht (rechtmatigheidscontrole) verdwijnt hierdoor meer naar de achtergrond. Een overzicht op hoofdlijnen en een eerste oordeel.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2012
AA20120083

Tegen beter weten in

E. Florijn, K. Vos

In dit redactionele artikel komt de weerstand tegen het Nieuw Burgerlijk Wetboek aan de orde. Nu de invoering niet meer tegen lijkt te houden, betogen J.M. van Dunné, prof.mr. E.A.A. Luijten en prof.mr. P.A. Stein in hun rapport 'Kosten en tekortkomingen van het nieuw BW' dat de invoering van het NBW tot buitensporig hoge kosten zal leiden. De redactie en E. Meijers bedienen hen van repliek.

Opinie | Redactioneel
december 1989
AA19890972

Toont alle 6 resultaten