Tappen uit een ander buisje: regulering en technologie vraagt om multidisciplinair onderzoek


Ontwikkelingen in technologie, zoals internetbellen en het kunnen onderzoeken van achtcellige embryo’s, dagen het recht uit. Regulering van nieuwe technologie vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een brede blik. In dit artikel schetsen wij aan de hand van twee voorbeelden, de aftapbaarheid van telecommunicatie en pre-implantatie genetische diagnostiek, waarom het nodig is om inzichten uit andere disciplines dan het recht, zoals ethiek, economie, ICT en genetica, te betrekken bij hedendaagse reguleringsvragen. Een multidisciplinaire aanpak helpt de wetgever bij het maken of actualiseren van wetten, maar leert ook dat een brede blik nodig is: andere reguleringsvormen, zoals organisatorische maatregelen, standaardisatie en voorlichting, zijn even belangrijk om actuele maatschappelijke vragen op te lossen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Asscher, B.J. Koops

Verschijning: november 2007

Archiefcode: AA20070844

Bijzonder nummer economie genetica multidisciplinair onderzoek regulering technologie telecommunicatie

Bijzonder nummer Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap