Showing all 5 results

De Wet Computercriminaliteit-II en het Cybercrime Verdrag

P.J. van der Flier

Op 1 september 2006 is de Wet Computercriminaliteit-II in werking getreden. Deze wet heeft een aantal wijzigingen tot stand gebracht in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. In deze bijdrage zal ik de belangrijkste van deze wijzigingen bespreken, na een korte inleiding over de achtergrond en de totstandkoming van de wetswijziging en het verband met het Cybercrime Verdrag.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
December 2006
AA20060914

Hoofdstukken Communicatie- en mediarecht

M. de Cock Buning, F.W. Grosheide

Dit boek behandelt het communicatie- en mediarecht vanuit twee invalshoeken: communicatievormen en -middelen en communicatie-inhoud.

9789069165271 - 9-5-2007

Internetrecht 2018-2019

Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 september 2018.

9789492766410 - 21-9-2018

Privacy- & telecommunicatierecht 2019

Ars Aequi Libri

Alle relevante wet- regelgeving op het gebied van privacy en telecommunicatie. Teksten zoals deze gelden opĀ 1 januari 2019.

9789492766489 - 1-3-2019

Tappen uit een ander buisje: regulering en technologie vraagt om multidisciplinair onderzoek

E. Asscher, B.J. Koops

Ontwikkelingen in technologie, zoals internetbellen en het kunnen onderzoeken van achtcellige embryo’s, dagen het recht uit. Regulering van nieuwe technologie vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een brede blik. In dit artikel schetsen wij aan de hand van twee voorbeelden, de aftapbaarheid van telecommunicatie en pre-implantatie genetische diagnostiek, waarom het nodig is om inzichten uit andere disciplines dan het recht, zoals ethiek, economie, ICT en genetica, te betrekken bij hedendaagse reguleringsvragen. Een multidisciplinaire aanpak helpt de wetgever bij het maken of actualiseren van wetten, maar leert ook dat een brede blik nodig is: andere reguleringsvormen, zoals organisatorische maatregelen, standaardisatie en voorlichting, zijn even belangrijk om actuele maatschappelijke vragen op te lossen.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
November 2007
AA20070844

Showing all 5 results