Taal is zeg maar echt een ding


Al jaren wordt gediscussieerd over manieren om het Nederlands van rechtenstudenten te verbeteren. Vaak wordt gedacht aan selectie van eerstejaars studenten op basis van hun taalniveau. Wil men het Nederlands van rechtenstudenten op het gewenste niveau brengen, dan is naar onze mening het invoeren van een ‘toelatingsproef’ echter niet voldoende.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. van Mourik, S.N.P. Wiznitzer

Verschijning: Maart 2019

Archiefcode: AA20190171

Nederlands rechtenopleiding studenten taalvaardigheid toelatingsproef

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Opinie Redactioneel