Subsidiariteit en proportionaliteit in het contractenrecht?


De beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit spelen een belangrijke rol bij de sanctieoplegging in het straf- en bestuursrecht. Bij sanctie in het vermogensrecht is tot nu toe wienig plaats voor deze beginselen ingeruimd. In dit artikel wordt de verwachting uitgesproken dat dit voor de toekomst in het contractenrecht in de toekomst zal veranderen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Hartlief

Verschijning: april 1997

Archiefcode: AA19970196

belangenafweging contractenrecht proportionaliteit redelijkheid sancties subsidiariteit

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Overig Rode draad Sancties