Studiefinanciering voor studenten uit andere EU-lidstaten: collegegeld én levensonderhoud?!


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) van 15 maart 2005, ECLI:EU:C:2005:169, zaak C-209/03 (Dany Bidar tegen London Borough of Ealing en de Secretary of State for Education and Skills)

In een uitvoerige noot bij het arrest van het HvJ EG wordt onder andere ingegaan op personele en materiële werking van de regels van personenverkeer en het discriminatieverbod bij toekenning van studiefinanciering voor levensonderhoud.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Luijendijk, K.J.M. Mortelmans

Verschijning: juni 2005

Archiefcode: AA20050488

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 15-03-2015 (ECLI:EU:C:2005:169) zaaknummer: C-209/03

burgerschap discriminatieverbod studiefinanciering vrij verkeer van personen

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie