mensbeeld

Toont alle 3 resultaten

De autonome Awbmens?

L.J.A. Damen

Post thumbnail

Hoe staat het er voor met de autonomie van de modale burger in zijn verhouding tot het openbaar bestuur? Niet zo best. Een modale burger is in tal van situaties afhankelijk van overheidsinstanties. Daarbij wordt vaak ten onrechte uitgegaan van een zelfredzame, juridisch-bureaucratisch vaardige, autonome burger. Een realistischer burgerbeeld, een realistischer mensbeeld moet leiden tot een humane rechtsbetrekking tussen burger en bestuur, met een dienend bestuur en een dienende bestuursrechter. Pas dan kunnen alle burgers feitelijke bestuursrechtelijke autonomie bereiken.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170628

Mag de rechtsstaat voor de burger worden gesloten?

Bouwstenen voor een meer burgervriendelijk bestuursrecht

M. Scheltema

Post thumbnail Tegen de achtergrond van een responsieve vormgeving van de rechtsstaat wordt in dit stuk nagegaan hoe wetgever, rechter en bestuursorganen kunnen bijdragen aan het meer burgervriendelijk maken van het bestuursrecht. Een groter gewicht voor algemene beginselen in verhouding tot dwingende wetsbepalingen, en een meer rechtsstaat-conforme interpretatie van artikel 120 Grondwet moeten daarbij voorkomen dat de rechtsstaat voor de burger wordt gesloten.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2021
AA20210809

Strafbaarstelling van verborgen ruimten en de bescherming van het openbaar gezag

J.M. ten Voorde

Post thumbnail Ten behoeve van de aanpak van ondermijning wordt voorgesteld het aanbrengen of aanwezig hebben van verborgen ruimten in auto’s, bestelbusjes en dergelijke strafbaar te stellen als misdrijf tegen het openbaar gezag. Deze bijdrage waardeert het voorstel in het licht van het te beschermen belang en van het mensbeeld dat uit de concept-memorie van toelichting naar voren komt en betoogt onder meer dat het niet vanzelfsprekend is dat het openbaar gezag met deze nieuwe strafbaarstelling zal worden beschermd.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2023
AA20230658

Toont alle 3 resultaten