Toont alle 6 resultaten

‘Ter kennisname aangeboden’

Enkele gedachten over de strafwaardigheid van cyberflashing

R.S.B. Kool

Post thumbnail Cyberflashing: het ongevraagd toezenden van digitale afbeeldingen van de eigen of een anders genitaliën vormt een zedenmisdrijf (art. 240 lid 2 en 240a Sr), maar gaat in de aanhangige Wet seksuele misdrijven (WSM) gelden als overtreding tegen de openbare orde. Hoe verhoudt die keuze zich tot de grondslag van de WSM, zijnde de bescherming van de seksuele wilsvrijheid?

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2024
AA20240230

De pedagogische tik afgestraft?

S.R. Damminga, B. Degelink

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de corrigerende tik voor kinderen en eventuele strijd daardoor met het strafrecht of internationaal recht.

Opinie | Redactioneel
december 2001
AA20010953

Digitale vermogensdelicten in het Wetboek van Strafrecht.

Een zoekplaatje met gevolgen?

J.M. ten Voorde

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt bezien met behulp van welke strafbaar­stellingen in het Wetboek van Strafrecht in het digitale domein gepleegde vermogens­criminaliteit kan worden bestraft en welke rechts­belangen daarmee worden beschermd. Digitale vermogensdelicten blijken, onder meer door hun deels Europese (EU) herkomst, niet steeds dezelfde rechtsbelangen te beschermen als de vermogensdelicten, hetgeen theoretische en praktische bezwaren heeft.

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
juli 2018
AA20180630

Het strafrecht als cement van de samenleving

Interview met prof.mr. Th.W. van Veen

F.G.H. Kristen, K. Schrijvers

Prof.mr. Th.W. van Veen studeerde voor de oorlogsjaren (1938-1939) rechten in Utrecht en voltooide zijn studie tijdens de oorlog in Groningen. Een drieëneenhalf uur durend mondeling examen bij prof.mr. M.P. Vrij vormde de basis voor een verdergaande samenwerking. Hoewel Vrij — op dat moment reeds raadsheer in de Hoge Raad — in wezen zijn promotor was, promoveerde Van Veen in 1949 op het thema generale preventie bij prof.mr. B.V.A. Röling. Na twintig jaar als journalist bij het Vrije Volk gewerkt te hebben, waarvan de laatste zes jaar als hoofdredacteur, aanvaardde hij in 1969 het hoogleraarschap in Groningen. Sedertdien heeft Van Veen talloze malen van zich laten horen met wetenschappelijke publicaties, de bewerking van Van Bemmelens handboek Ons Strafrecht en de vele noten in de Nederlandse Jurisprudentie. Op 11 januari 1996 spraken wij met de emeritus hoogleraar in zijn woning te Zuidhorn.

Verdieping | Interview
september 1996
AA19960550

Straf Recht

A. Ringnalda, J.H. Verdonschot

De KLPD heeft een proefproces aangespannen om virtuele kinderporno strafbaar te stellen, maar wat zijn hier nu eigenlijk de gronden voor?

Opinie | Redactioneel
november 2006
AA20060777

Strafbaarstelling van verborgen ruimten en de bescherming van het openbaar gezag

J.M. ten Voorde

Post thumbnail Ten behoeve van de aanpak van ondermijning wordt voorgesteld het aanbrengen of aanwezig hebben van verborgen ruimten in auto’s, bestelbusjes en dergelijke strafbaar te stellen als misdrijf tegen het openbaar gezag. Deze bijdrage waardeert het voorstel in het licht van het te beschermen belang en van het mensbeeld dat uit de concept-memorie van toelichting naar voren komt en betoogt onder meer dat het niet vanzelfsprekend is dat het openbaar gezag met deze nieuwe strafbaarstelling zal worden beschermd.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2023
AA20230658

Toont alle 6 resultaten