literatuur

Resultaat 1–12 van de 30 resultaten wordt getoond

‘Juristen hebben in het algemeen wel erg veel pretenties’

Interview met mr. J.L. de Wijkerslooth

F.G.H. Kristen, A. van Veen

In dit artikel een interview met mr. J.L de Wijkerslooth, landsadvocaat waarbij onder andere aan de orde komt: het werk als landsadvocaat, onrechtmatige overheidsdaad, de rechterlijke macht en de juridische beroepsgroep.

Verdieping | Interview
maart 1995
AA19950193

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In dit artikel wordt een eerder in Ars Aequi geplaatst artikel nog een keer geplaatst in het kader van de lustrum rode draad 'Van oude dingen...'. Het artikel is van Ham Magnus Enzensberger, essayist en lyricus. In het - in de Duitse taal nog niet eerder gepubliceerde - stuk, waarvan de schrijver zo vriendelijk is geweest aan 'Ars Aequi' het publikatierecht te verlenen, wordt de draak gestoken met vorm en inhoud van de (alleen maar Duitse??) strafwet. Het fijne oor van Enzensberger en zijn formidabele taalbeheersing komen hierin uitstekend tot gelding. In zijn 'strafbepalingen' heeft hij zelfs een aantal door overmatig gebruik tot de grond toe versleten dichtregels weten te verwerken van Schiller ("Wer ein holdes Weib errungen'), van Goethe ('Wer sich der Einsamkeit ergibt') en zelfs van Luther ('Wer nicht Hebt Wein Weib und Gesang'). Voor 'oplettende lezertjes' een goede oefening, de hier niet opgenoemde klassieke fragmenten uit de tekst te halen! Daarnaast wordt er nog een artikel gepubliceerd over het existentiefilosofie en de domiciliekeuze in het internationaal privaatrecht.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
mei 1991
AA19910369

Anthony Trollope (1815-1882) en het Recht

J.C.M. Leijten

Post thumbnail

Gedachten over recht en litteratuur in zeven bedrijven. Tweede bedrijf over Anthony Trollope’s Phineas Finn.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2008
AA20080380

Boekhouders aan de macht?

E. Baken, M.W. Hesselink

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de modularisering van het juridisch onderwijs waarbij het collegejaar in gelijke blokken met daarbij verschillende vakken in gelijke omvang wordt gestoken. De redacteuren dragen daarbij voor-, doch met name nadelen aan van dit systeem.

Opinie | Redactioneel
april 1990
AA19900204

Bronverwijzingen

T.T. van Zanten

Post thumbnail Goed omgaan met relevant bronmateriaal is zeer belangrijk in de (rechts)wetenschap. Toch schort daar nog heel wat aan, aldus Thijs van Zanten in deze amuse.

Opinie | Amuse
februari 2023
AA20230086

De invloed van de jonge Dickens op recht en wetgeving

J.H.A. Lokin

Onderstaand artikel behandelt de vraag welke schrijver het meeste invloed heeft gehad op recht en wetgeving, waarbij men niet moet denken aan literatuur die direct tot rechtzaken heeft geleid, maar literatuur die problemen aan de kaak stelt.

Overig | Rode draad | Recht en literatuur
oktober 2004
AA20040711

De scriptie

E.H. Hondius

In deze column geeft Hondius aan wat een scriptie voor studenten kan betekenen en geeft daarbij een aantal tips voor een succesvolle scriptie.

Opinie | Column
oktober 2007
AA20070739

Disciplinair onderzoek naar politieambtenaren:

M. van der Steeg

In dit artikel wordt het proefschrift 'Politietuchtrecht. Een studie naar de juridische aspecten en de praktijk' (Alphen aan den Rijn: Kluwe 2004).

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2005
AA20050962

Eerste bedrijf – Beukenoot en Crainquebille, slachtoffers van rechtspraak die het individu verwaarloost

J.C.M. Leijten

Post thumbnail Gedachten over recht en litteratuur in zeven bedrijven. De komende maanden verschijnt in Ars Aequi een serie van zeven artikelen van Jan Leijten over recht en literatuur. In dit eerste bedrijf schrijft hij over Marianne Philips’ De zaak Beukenoot en Crainquebille van Anatole France. In het meinummer verschijnt het tweede bedrijf, over Anthony Trollope.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2008
AA20080308

Expliciet gebruik van de literatuur door de Hoge Raad: een typologie

R. van Dijken

Post thumbnail Slechts in een klein aantal gevallen gebruikt de Hoge Raad expliciet de literatuur in zijn arresten. De auteur brengt in kaart op welke wijzen de Hoge Raad dit doet, door daarvan een typologie op te maken. Deze typologie kan als uitgangspunt dienen voor vervolgonderzoek over de rol van de literatuur in de jurisprudentie van de Hoge Raad.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2019
AA20190755

Het begrip ‘heersende leer’ in het privaatrecht. Een korte verkenning

M.V.R. Snel, J.B.M. Vranken

Post thumbnail De auteurs onderwerpen in deze bijdrage de wijze waarop rechtswetenschappers het begrip ‘heersende leer’ hanteren aan een nadere beschouwing. Ze bespreken de vraag hoe vaak in literatuur en rechtspraak beroep gedaan wordt op de ‘heersende leer’ en waarom dit gebeurt, bakenen het begrip heersende leer af van andere nauw verwante begrippen, geven een omschrijving en behandelen het temporele aspect van heersende leer, zoeken naar handvatten om te bepalen wanneer een heersende leer tot stand komt of, omgekeerd, haar status verliest, en gaan na of, en zo ja op welke manier, een beroep op c.q. een afwijking van heersende leer moet worden verantwoord. Antwoorden zijn in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, niet eerder gezocht. Met deze bijdrage proberen de auteurs de leemte enigszins op te vullen.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2018
AA20180748

Hoe het zit

Over de gevangeniservaring in de literatuur

M.W.B. Asscher

Maarten Asscher promoveerde op 29 oktober 2015 aan de Universiteit Leiden tot doctor in de geesteswetenschappen. Zijn promotor was de historicus prof.dr. W. Otterspeer. Deze bijdrage geeft een inzicht in de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en de wijze waarop die tot stand kwamen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2016
AA20160312

Resultaat 1–12 van de 30 resultaten wordt getoond